TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Đặc điểm bài văn
 • Yêu cầu bài văn
 • Xây dựng bảng kiểm
 • Phân tích kiểu văn bản
 • Lưu ý khi viết
 • Quy trình viết (1)
 • Quy trình viết (2)
 • Luyện tập (1)
 • Luyện tập (2)
 • Sơ đồ quy trình viết
 • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 814

Chưa có thông báo nào