TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Ôn tập: Thơ bốn chữ, năm chữ (1)
  • Ôn tập: Thơ bốn chữ, năm chữ (2)
  • Ôn tập: Thơ bốn chữ, năm chữ (3)
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP

Ôn tập - Phần 1

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 526

Chưa có thông báo nào