TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu và khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Tri thức tiếng Việt (1)
 • Tri thức tiếng Việt (2)
 • Các bước xác định nghĩa của từ trong ngữ cảnh
 • Thực hành tiếng Việt (1)
 • Thực hành tiếng Việt (2)
 • Thực hành tiếng Việt (3)
 • Thực hành tiếng Việt (4)
 • Sơ đồ tư duy
 • Mở rộng, vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 119

Chưa có thông báo nào