TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Tri thức thể loại
 • Cách đọc thể loại
 • Đối tượng của văn bản
 • Ngôn ngữ (1)
 • Ngôn ngữ (2)
 • Chất trữ tình
 • Cái tôi
 • Đề tài, chủ đề
 • Sơ đồ tư duy
 • Vận dụng (1)
 • Vận dụng (2)
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Mùa phơi sân trước (Nguyễn Ngọc Tư)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 584

Chưa có thông báo nào