TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Yêu cầu cần đảm bảo
 • Xây dựng bảng kiểm
 • Quy trình thực hiện (1)
 • Quy trình thực hiện (2)
 • Thực hành (1)
 • Thực hành (2)
 • Sơ đồ tư duy
 • Giới thiệu bạn đọc
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 109

Chưa có thông báo nào