TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Ôn lại kiến thức: Thơ bốn chữ, năm chữ
  • Khởi động bài học
  • Trải nghiệm văn bản
  • Từ ngữ, hình ảnh
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Con chim chiền chiện (Huy Cận) - Phần 1

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 654

Chưa có thông báo nào