TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Trải nghiệm cùng văn bản
 • Từ ngữ, hình ảnh
 • Sự phối hợp của vần, nhịp, thanh
 • Biện pháp tu từ
 • Tình cảm, cảm xúc của người viết
 • Đề tài, chủ đề
 • Kết nối chủ điểm
 • Sơ đồ tư duy
 • Vận dụng, mở rộng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Thu sang (Đỗ Trọng Khơi)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 435

Chưa có thông báo nào