TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Đặc điểm của bài văn
 • Yêu cầu của kiểu bài
 • Xây dựng bảng kiểm
 • Phân tích kiểu văn bản
 • Một số lưu ý khi viết
 • Quy trình viết
 • Luyện tập (1)
 • Luyện tập (2)
 • Sơ đồ tư duy
 • Đặc điểm nhân vật
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 618

Chưa có thông báo nào