TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Tri thức thể loại
 • Cách đọc thể loại
 • Trải nghiệm cùng văn bản
 • Mục đích viết và đặc điểm của văn bản
 • Thông tin cơ bản
 • Thông tin chi tiết (1)
 • Thông tin chi tiết (2)
 • Cước chú, tài liệu tham khảo
 • Sơ đồ tư duy
 • Vận dụng (1)
 • Vận dụng (2)
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học (Du Gia Huy)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 323

Chưa có thông báo nào