TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Đặc điểm của văn bản
 • Yêu cầu cần đảm bảo
 • Xây dựng bảng kiểm
 • Phân tích kiểu văn bản
 • Quy trình viết
 • Thực hành
 • Sơ đồ tư duy
 • Mở rộng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết văn bản tường trình

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 163

Chưa có thông báo nào