TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Tri thức thể loại
 • Trải nghiệm cùng văn bản
 • Mục đích viết và đặc điểm văn bản
 • Thông tin cơ bản
 • Cách triển khai thông tin
 • Phương tiện phi ngôn ngữ
 • Cước chú, tài liệu tham khảo
 • Sơ đồ tư duy
 • Mở rộng và vận dụng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Kéo co (Trần Thị Ly)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 199

Chưa có thông báo nào