TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhân vật (2)
  • Yếu tố khoa học và viễn tưởng
  • Đề tài, chủ đề
  • Thông điệp
  • Sơ đồ tư duy
  • Tóm tắt văn bản
  • Giới thiệu tác giả
  • Mở rộng, vận dụng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Dòng "Sông Đen" (Giuyn Véc-nơ) - Phần 2

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 218

Chưa có thông báo nào