TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Biện pháp tu từ
  • Nhan đề
  • Tình cảm, cảm xúc của người viết
  • Đề tài, chủ đề
  • Thông điệp
  • Sơ đồ tư duy
  • Vận dụng, mở rộng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Sang thu (Hữu Thỉnh) - Phần 2

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.221

Chưa có thông báo nào