TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Củng cố kiến thức (1)
  • Củng cố kiến thức (2)
  • Xây dựng bảng kiểm
  • Quy trình viết (1)
  • Quy trình viết (2)
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống - Phần 1

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 377

Chưa có thông báo nào