TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu và khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Tri thức thể loại
 • Trải nghiệm cùng văn bản
 • Từ ngữ, hình ảnh
 • Sự phối hợp của số tiếng, vần, nhịp
 • Biện pháp tu từ
 • Tình cảm, cảm xúc của người viết
 • Đề tài, chủ đề và thông điệp
 • Sơ đồ tư duy
 • Mở rộng, vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Mẹ (Đỗ Trung lai)

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 137

Chưa có thông báo nào