TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Khám phá kiến thức: Phó từ (1)
  • Khám phá kiến thức: Phó từ (2)
  • Tổng kết về phó từ
  • Thực hành tiếng Việt (1)
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt - Phần 1

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.026

Chưa có thông báo nào