TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Đặc điểm của bài văn
  • Yêu cầu của kiểu bài
  • Xây dựng bảng kiểm
  • Phân tích kiểu văn bản (1)
  • Phân tích kiểu văn bản (2)
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc - Phần 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 775

Chưa có thông báo nào