TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu và khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Thơ (1)
  • Thơ (2)
  • Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh
  • Bài văn biểu cảm về con người
  • Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
  • Kết nối chủ điểm
  • Mở rộng, vận dụng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP

ÔN TẬP

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 98

Chưa có thông báo nào