TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Sự phối hợp của vần, nhịp, thanh
  • Biện pháp tu từ
  • Tình cảm, cảm xúc của người viết
  • Đề tài, chủ đề
  • Thông điệp
  • Sơ đồ tư duy
  • Vận dụng, mở rộng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Lời của cây (Trần Hữu Thung) - Phần 2

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.854

Chưa có thông báo nào