TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Trải nghiệm cùng văn bản (1)
  • Củng cố tri thức truyện
  • Trải nghiệm cùng văn bản (2)
  • Bối cảnh
  • Cốt truyện
  • Ngôi kể chuyện
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Tôi đi học (Thanh Tịnh) - Phần 1

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 353

Chưa có thông báo nào