TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Nhắc lại kiến thức (1)
 • Nhắc lại kiến thức (2)
 • Nhắc lại kiến thức (3)
 • Nhắc lại kiến thức (4)
 • Bảng kiểm
 • Luyện tập
 • Sơ đồ tư duy
 • Mở rộng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Tóm tắt ý chính do người khác trình bày

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 197

Chưa có thông báo nào