TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu & khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Trải nghiệm cùng văn bản
 • Bối cảnh, sự việc chính
 • Người kể chuyện
 • Nhân vật (1)
 • Nhân vật (2)
 • Đề tài, chủ đề và thông điệp
 • Kết nối chủ điểm
 • Sơ đồ tư duy
 • Mở rộng, vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Lời trái tim (Pao-lô Câu-lê-ô)

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 277

Chưa có thông báo nào