TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Yêu cầu cần đảm bảo
  • Xây dựng bảng kiểm
  • Quy trình thực hiện (1)
  • Quy trình thực hiện (2)
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt - Phần 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 164

Chưa có thông báo nào