TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Củng cố tri thức thể loại
  • Văn bản giới thiệu về một quy tắc hay luật lệ
  • Bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP

Ôn tập - Phần 1

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 177

Chưa có thông báo nào