TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Ôn lại kiến thức: Thơ bốn chữ, năm chữ
  • Khởi động bài học
  • Trải nghiệm văn bản (1)
  • Trải nghiệm văn bản (2)
  • Từ ngữ, hình ảnh
  • Sự phối hợp của vần, nhịp, thanh
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Sang thu (Hữu Thỉnh) - Phần 1

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.473

Chưa có thông báo nào