TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu & khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Đặc điểm của văn bản
  • Yêu cầu cần đảm bảo
  • Phân tích kiểu văn bản (1)
  • Phân tích kiểu văn bản (2)
  • Quy trình viết
  • Thực hành
  • Sơ đồ tư duy
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn biểu cảm về con người

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 184

Chưa có thông báo nào