TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ (1)
  • Văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ (2)
  • Số từ
  • Văn bản tường trình
  • Trao đổi xây dựng, tôn trọng các ý kiến
  • Kết nối chủ điểm
  • Mở rộng, vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP

Ôn tập

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 201

Chưa có thông báo nào