TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Trải nghiệm cùng văn bản
  • Tình cảm của tác giả
  • Bài học rút ra
  • Kết nối chủ điểm
  • Sơ đồ tư duy
  • Nhân vật ấn tượng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm (Li-xơ bớt Đao-mon-tơ)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 422

Chưa có thông báo nào