TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Quy trình viết một số kiểu bài (4)
  • Quy trình viết một số kiểu bài (5)
  • Sáng tác thơ
  • Kể lại một truyện ngụ ngôn
  • Giải thích quy tắc, luật lệ
  • Trao đổi, tranh luận
  • Sơ đồ tư duy
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP HỌC KÌ I

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I - PHẦN 3

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 151

Chưa có thông báo nào