TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Những mảnh ghép cảm xúc
 • Sau bài học các em sẽ đạt được những gì?
 • Những bước cơ bản của phần khám phá kiến thức
 • Ý nghĩa của việc tóm tắt ý chính về nội dung trình bày của người khác
 • Yêu cầu cần đảm bảo khi tóm tắt ý chính do người khác trình bày
 • Quy trình tóm tắt ý chính về nội dung trình bày của người khác
 • Sơ đồ tư duy
 • Hỗ trợ luyện tập
 • Vận dụng-Mở rộng
 • Lời chào tạm biệt!
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Tóm tắt ý chính do người khác trình bày

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 441

Chưa có thông báo nào