TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Trải nghiệm cùng văn bản (1)
 • Trải nghiệm cùng văn bản (2)
 • Nàng Bân (1)
 • Nàng Bân (2)
 • “Chim trời cá nước… ” – xưa và nay (1)
 • “Chim trời cá nước… ” – xưa và nay (2)
 • Tổng kết
 • Sơ đồ tư duy
 • Kết nối chủ điểm
 • Kho báu tri thức
 • Mở rộng, vận dụng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Tục ngữ và sáng tác văn chương

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 236

Chưa có thông báo nào