TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Trải nghiệm cùng văn bản (1)
 • Củng cố tri thức thể loại
 • Trải nghiệm cùng văn bản (2)
 • Những cuộc hỏi – đáp
 • Những bài học riêng (1)
 • Những bài học riêng (2)
 • Đề tài, chủ đề
 • Sơ đồ tư duy
 • Kết nối chủ điểm
 • Mở rộng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Bài học từ cây cau (Nguyễn Văn Học)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 266

Chưa có thông báo nào