TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Quy trình viết (1)
  • Quy trình viết (2)
  • Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ (1)
  • Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ (2)
  • Nơi gửi gắm cảm xúc
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ - Phần 2

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 589

Chưa có thông báo nào