TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhân vật ngụ ngôn (1)
  • Nhân vật ngụ ngôn (2)
  • Chi tiết tiêu biểu
  • Đặc điểm nhân vật
  • Đề tài và bài học rút ra
  • Sơ đồ tư duy
  • Mở rộng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng - Phần 2

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 423

Chưa có thông báo nào