TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Sự phối hợp của số tiếng, vần, nhịp
  • Biện pháp tu từ
  • Tình cảm, cảm xúc của người viết
  • Đề tài, chủ đề
  • Thông điệp
  • Sơ đồ tư duy
  • Giới thiệu tác giả
  • Mở rộng, vận dụng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Đợi mẹ (Vũ Quần Phương) - Phần 2

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 112

Chưa có thông báo nào