TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Khám phá về truyện ngụ ngôn
  • Tóm tắt văn bản
  • Bối cảnh của truyện ngụ ngôn
  • Sự kiện, cốt truyện, tình huống
  • Nhân vật ngụ ngôn (1)
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Những cái nhìn hạn hẹp - Phần 1

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 882

Chưa có thông báo nào