TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Ôn lại kiến thức: Thơ bốn chữ, năm chữ (1)
 • Ôn lại kiến thức: Thơ bốn chữ, năm chữ (2)
 • Ôn lại kiến thức: Thơ bốn chữ, năm chữ (3)
 • Khởi động bài học
 • Trải nghiệm văn bản (1)
 • Trải nghiệm văn bản (2)
 • Xây dựng “chiến lược đọc”
 • Từ ngữ, hình ảnh (1)
 • Từ ngữ, hình ảnh (2)
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Lời của cây (Trần Hữu Thung) - Phần 1

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 3.420

Chưa có thông báo nào