TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Số từ
 • Tổng kết tri thức
 • Thực hành tiếng Việt (1)
 • Thực hành tiếng Việt (2)
 • Thực hành tiếng Việt (3)
 • Thực hành tiếng Việt (4)
 • Thực hành tiếng Việt (5)
 • Thực hành tiếng Việt (6)
 • Thực hành tiếng Việt (7)
 • Sơ đồ tư duy
 • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 231

Chưa có thông báo nào