TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Tri thức thể loại
  • Trải nghiệm cùng văn bản
  • Từ ngữ, hình ảnh
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Đợi mẹ (Vũ Quần Phương) - Phần 1

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 213

Chưa có thông báo nào