TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Yêu cầu của văn bản
  • Xây dựng bảng kiểm
  • Quy trình thực hiện (1)
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động - Phần 1

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 180

Chưa có thông báo nào