TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhân vật (1)
  • Nhân vật (2)
  • Mối quan hệ giữa nội dung văn bản và nhan đề
  • Đề tài, chủ đề
  • Thông điệp
  • Sơ đồ tư duy
  • Kết nối chủ điểm
  • Chia sẻ
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Tôi đi học (Thanh Tịnh) - Phần 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 314

Chưa có thông báo nào