TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học (“thông tin cần thiết”)
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Tri thức thể loại
 • Cách đọc thể loại
 • Trải nghiệm cùng văn bản (1)
 • Trải nghiệm cùng văn bản (2)
 • Mục đích viết và đặc điểm của văn bản
 • Thông tin cơ bản
 • Thông tin chi tiết
 • Thông tin chi tiết
 • Tác dụng của hình minh họa
 • Cước chú, tài liệu tham khảo
 • Sơ đồ tư duy
 • Vận dụng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? (A-đam Khu)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 421

Chưa có thông báo nào