TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập: Phó từ
  • Ôn tập: Chia sẻ kinh nghiệm làm thơ
  • Ôn tập: Luyện tập viết đoạn văn
  • Ôn tập: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày
  • Kết nối chủ điểm
  • Gợi dẫn cách quan sát thiên nhiên
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP

Ôn tập - Phần 2

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 496

Chưa có thông báo nào