TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Cùng khởi động
  • Sau bài học các em sẽ đạt được
  • Những kiến thức có trong bài học
  • Mục đích tạo lập và kiểu văn bản
  • Đặc điểm của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
  • Yêu cầu của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
  • Phân tích văn bản mẫu
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ - Phần 1

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 664

Chưa có thông báo nào