TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Ý kiến, lí lẽ và bằng chứng (1)
  • Ý kiến, lí lẽ và bằng chứng (2)
  • Nhận xét ý kiến, lí lẽ và bằng chứng
  • Kết luận của người viết
  • Mục đích, nội dung chính
  • Những góc nhìn văn chương
  • Sơ đồ tư duy
  • Vận dụng, mở rộng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Em bé thông minh - nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian (Theo Trần Thị An) - Phần 2

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 469

Chưa có thông báo nào