TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhân vật (2)
  • Yếu tố khoa học và viễn tưởng
  • Đề tài, chủ đề
  • Thông điệp
  • Sơ đồ tư duy
  • Tóm tắt văn bản
  • Mở rộng, vận dụng
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Một ngày của Ích-chi-an (A-léc-xăng-đơ Rô-măng-nô-vích Bi-lây) - Phần 2

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 150

Chưa có thông báo nào