TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu & khởi động bài học
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Tri thức thể loại
  • Trải nghiệm cùng văn bản
  • Mục đích viết và đặc điểm văn bản
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Cách gọt củ hoa thủy tiên (Theo Giang Nam) - Phần 1

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 428

Chưa có thông báo nào