TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Ngôn ngữ (2)
  • Chất trữ tình
  • Cái tôi
  • Đề tài, chủ đề
  • Khám phá quà tặng
  • Sơ đồ tư duy
  • Giới thiệu bạn đọc
  • Vận dụng (1)
  • Vận dụng (2)
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Cốm Vòng (Vũ Bằng) - Phần 2

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 391

Chưa có thông báo nào