TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Tri thức thể loại
 • Cách đọc thể loại
 • Trải nghiệm cùng văn bản
 • Vấn đề cần bàn luận
 • Ý kiến, lí lẽ và bằng chứng
 • Kết luận của người viết
 • Mục đích, nội dung chính
 • Sơ đồ tư duy
 • Vận dụng
 • Giới thiệu bạn đọc
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Đừng từ bỏ cố gắng (Theo Trần Thị Cẩm Quyên)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 327

Chưa có thông báo nào