PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • VOICELESS VS VOICED SOUND
  • SPECIAL CONSONANTS
  • SILENT SOUND
  • -S/-ED SOUND
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM

Bài 02: Chinh phục phát âm - phụ âm

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 64.793

Chưa có thông báo nào